Aktualności

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu Sporyszu zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

FacebookYouTube

Zapraszamy na nasze media społecznościowe

Zajęcia pozalekcyjne

W ostatnim czasie realizowaliśmy zajęcia pozalekcyjne, które odbywały się raz w tygodniu dla dzieci i młodzieży. Były to między innymi zajęcia kulinarne, przeplatane zabawami charakterystycznymi dla organizacji świetlicy dla dzieci. Oprócz takiej formuły, przeprowadzono również szereg szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz edukacji w temacie ochrony przeciwpożarowej. Były spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w akcjach charytatywnych, treningi, mające na celu zwiększenie sprawności fizycznej. Największym uznaniem wśród uczestników spotkań, cieszyły się zajęcia w terenie, związane z działaniami straży pożarnej. Dzieci chętnie poznawały sprzęt strażacki, uczyły się rozwijać linie gaśnicze, wzięły udział w manewrach, podczas których świetnie sobie poradziły.

Zdarzyło się im też coś "zmalować" - u niektórych objawił się talent plastyczny, który zaowocował powstaniem sylwetki strażaka, w formie planszy do robienia zabawnych zdjęć. W ostatnim czasie, w ramach zapoznania z historią i tradycją OSP Żywiec - Sporysz, zaplanowano, wspólne z uczestnikami zajęć, tworzenie ściany pamięci oraz odwiedzono groby zmarłych strażaków.

Turniej Piłkarski

1 października 2023 odbył się Turniej Piłkarski organizowany przez OSP Żywiec - Sporysz. Uczestniczyły w nim cztery drużyny, kibice również dopisali, a tak prezentują się wyniki rozgrywek:

1 miejsce - drużyna MDP KSRG OSP Ujsoły,

2 miejsce - drużyna MDP OSP Żywiec-Moszczanica,

3 miejsce - drużyny ministrantów i MDP Żywiec-Sporysz.

Królem strzelców okazał się reprezentant MDP  Ujsoły, Kuba Tyrlik.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za liczne przybycie. Mamy nadzieję częściej spotykać się w takim fantastycznym gronie.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Antoniemu Szlagorowi, który pofatygował się aby wspólnie z naszym  prezesem Karolem Krzakiem wręczyć puchary i dyplomy zawodnikom oraz upominki dla każdego uczestnika Turnieju.


Wycieczka MDP

W dniach 21 - 22 lipca 2023r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wzięła udział w wycieczce do kompleksu sportowo - rekreacyjnego Geo Park Glinka. Oprócz korzystania z kąpieliska, młodzież miała okazję przeżyć ekstremalne doznania, zjeżdżając na tzw. tyrolce. Dwustumetrowy zjazd na linie, zawieszonej  na wysokości 30 m, gwarantuje wzrost adrenaliny. Nasi najmłodsi druhowie chętnie pokonywali przeszkody   w parku linowym. Niełatwa była również droga powrotna do Żywca - samochody zostały zastąpione rowerami, strażacki peleton radośnie pokonał ok. 40 km i wszyscy bezpiecznie dotarli do domu.  

Zmiany w zarządzie OSP Żywiec Sporysz

W dniu 8.07.2023r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu Sporyszu. W wyniku wyborów został powołany nowy zarząd który ukonstytuował  się w następujący sposób:

Prezes Karol Krzak

Naczelnik Zdzisław Staniak

Wiceprezes Krzysztof Jeziorski

z-ca Naczelnika Damian Ćwiertnia

Skarbnik Marzena Staniak

Sekretarz Katarzyna Koźbiał 

Członek Szymon Bryja

Członek Paweł Chudy

Członek Tomasz Ambroży

Osobą odpowiedzialną za public relations stowarzyszenia została dh Katarzyna Koźbiał 

Opiekun MDP zostanie wyznaczony do końca sierpnia 2023r.

Druhowie, którzy do tej pory wchodzili w skład zarządu: Mariusz Frukacz, Halina Targosz, Paweł Maciejny, Katarzyna Korczyk, Sebastian Rom - zostają szeregowymi członkami stowarzyszenia. Dziękujemy za ich pracę i wkład w rozwój naszej jednostki.

Poświęcenie Remizy oraz Wozu Bojowego

Za nami niezwykły czas. Ostatnie lata naszej działalności zaowocowały rozbudową naszej remizy oraz pozyskaniem nowego wozu bojowego. W niedzielę 4.06 mieliśmy okazję podziękować mieszkańcom, samorządowcom oraz prezesom spółek, które wsparły nasze dążenia, bez których zarówno rozbudowa jak i walka o nowy samochód nie byłyby możliwe. Już od godzin porannych nasze GCBA stało pod Kościołem parafialnym w Żywcu Sporyszu prezentując się mieszkańcom naszej dzielnicy. Po Mszy Świętej o 11:30 ks proboszcz Adam Hopciaś dokonał poświęcenia pojazdu. Następnie odbyło się poświęcenie remizy, wręczenie podziękowań oraz festyn dla mieszkańców dzielnicy. Uroczystościom przewodniczył burmistrz a zarazem prezes zarządu miejskiego ZOSP RP Antoni Szlagor. Serdecznie dziękujemy za udział zaproszonym gościom, prezesom spółek wspierających zakup pojazdu, samorządowcom z przewodniczącym Rady Miasta Żywiec p. Jarosławem Gowinem, kolegom strażakom  z Ujsół, Oczkowa, Moszczanicy oraz Leśnej z wiceprzewodniczącym zarządu wojewódzkiego dh Grzegorzem Habdasem, przedstawicielowi KPPSP w Żywcu bryg. mgr inż. Pawłowi Górnemu. Szczególnie dziękujemy za pomoc w organizacji festynu kolegom z OSP Ujsoły :-)

Miejski Dzień Strażaka 2023

Dnia 7 maja 2023 roku odbyły się uroczyste obchody miejskiego dnia strażaka w Żywcu. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób z różnych sfer życia miasta, w tym lokalnych władz oraz przedstawicieli służb ratowniczych, samorządowców różnego szczebla oraz przedstawicieli Rządu RP.

Obchody rozpoczęły się od przemówienia burmistrza miasta, który podkreślił wagę pracy strażaków dla społeczności i życzył im wszelkiej pomyślności w ich trudnym i niebezpiecznym zawodzie. Następnie przyszedł czas na wręczenie medali i odznaczeń za długoletnią służbę oraz za szczególne osiągnięcia w pracy strażackiej. Z wielką dumą otrzymali je zasłużeni strażacy, którzy od lat służą społeczeństwu.

Po wręczeniu medali przyszedł czas na ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi druhowie złożyli uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się do pomocy w ratowaniu ludzkiego życia oraz mienia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Ostatnim punktem uroczystości było przekazanie nowych wozów bojowych dla strażaków. Wozami tymi będą mogli skuteczniej i sprawniej działać w sytuacjach zagrożenia, co jest szczególnie ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Cała uroczystość odbyła się w duchu uznania dla trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków oraz ich poświęcenia dla dobra społeczeństwa.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Droga krzyżowa na górę Grojec 2023r.

Tradycją naszej jednostki jest udział w drodze krzyżowej na górę Grojec. Strażacy naszej jednostki w dniach poprzedzających ceremonię sprawdzili bezpieczeństwo i przygotowali trasę. W dniu Drogi Krzyżowej wyruszyliśmy wraz z naszą drużyną MDP i parafianami pod przewodnictwem x Marcina na kolejne stacje.

Powitanie nowego wozu bojowego

Miło nam poinformować, że nasza straż wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Dzięki temu możemy w większym stopniu zapewniać bezpieczeństwo naszemu miastu. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, firmom i osobom, które wsparły nasze starania w pozyskaniu pojazdu. Szczególne podziękowania składamy na ręce Burmistrza Antoniego Szlagora, który od początku w sposób szczególny wspierał nasze dążenia.

Konkurs OTWP - etap gminny i powiatowy

Miło nam poinformaować, że nasza jednostka była w tym roku współorganizatorem etapu gminnego konkursu OTWP. Nasi strażacy przeprowadzili pokaz dla uczestników konkursu. W zmaganiach konkursowych na etapie gminnym liczny udział wzięli członkowie naszej MDP. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zajęła Martynka, która uplasowała się również na 5 miejscu w konkursie powiatowym. W kategorii szkół ponadpodstawowych w etapie gminnym druga była Wiktoria. Wszystkim uczestnikom gratulujemy

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022

W sobotę odbyło się w naszej jednostce Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Przypominamy, że Walne zebranie, jest najwyższą władzą w każdej OSP. i od decyzji podejmowanych w jego trakcie zależy całoroczne funkcjonowanie stowarzyszenia. W trakcie spotkania prezentowane były sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej oraz plan działalności i plan finansowy na rok bieżący.

Decyzją Walnego zebrania udzielono absolutorium obecnemu zarządowi oraz przyjęto do realizacji plan działań i plan finansowy. Dziękujemy za obecność władz miejskich z p. burmistrzem Antoni Szlagor oraz przedstawicielowi Komenda Powiatowa PSP w Żywcu mł. bryg. Zbigniewowi Wiewióra.

Ćwiczenia Łodygowice 2022r.

W dniu 25 lutego 2023r. nasza jednostka brała udział w I Manewrach Ratowniczo - Gaśniczych Łodygowice 2023. Do wykonania były zadania, na podstawie 4 następujących założeń:

1. Zadymienie w budynku: rozwinięcie linii gasniczych, ewakuacja osoby poszkodowanej z wewnątrz, zabezpieczenie kilku butli propan - butan, ewakuacja osoby z balkonu.

2. Wypadek komunikacyjny: kierowca zakleszczony w samochodzie, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, uwolnienie osoby z pojazdu przy użyciu zestawu hydraulicznego combi, udzielenie KPP.

3. Alarm automatycznego systemu wykrywania pożaru: rozwinięcie linii gasniczej, rozpoznanie wewnątrz budynku, udzielenie pomocy osobie, która targnęła się na swoje życie przez powieszenie - resuscytacja krążeniowo - oddechowa, udzielenie pomocy drugiej osobie, która źle się poczuła.

4. Pożar magazynu z częściami samochodowymi: przejęcie kierowania działaniami ratowniczymi (jako jednostka należąca do KSRG), ewakuacja strażaka z ciasnego miejsca wewnątrz, z wymianą butli w jego aparacie ODO, udzielenie KPP drugiej osobie poważnie poszkodowanej podczas działań gaśniczych.

   Udział w manewrach to świetna okazja do sprawdzenia naszych umiejętności, upewnienia się, w czym jesteśmy dobrzy i nad czym musimy jeszcze popracować. Była to ciężka praca, z elementami dobrej zabawy. Choć nie stanęliśmy na podium, jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w tak dobrze zorganizowanym przedsięwzięciu. Dziękujemy OSP Łodygowice, gratulujemy zwycięzcom i wszystkim jednostkom, z którymi mogliśmy konkurować.

Miejski Finał WOŚP 2022r.

3 straże - 1 miasto -1 cel - żywiecki finał WOŚP 🚒🚒🚒💪💪💪💪

OSP Żywiec - Sporysz 

KSRG OSP Żywiec-Oczków 

OSP Żywiec-Moszczanica

Zajęcia MDP

Działania dla przyszłości czyli zbiórki MDP. Integralna część wkładu naszej jednostki w rozwój społeczności lokalnej. Inwestycja sił i środków, która mamy nadzieję będzie procentować w przyszłości

Strażacka wigilia 2022r.

Za nami wspólna strażacka Wigilia. Dziękujemy za obecność druhom i zaproszonym gościom. Wspólny posiłek, łamanie się opłatkiem a w końcu drobne prezenty dla najmłodszych z MDP oraz kolędowanie wraz z zespołem Harmonice.

Kurs podstawowy - nowe strażaczki w OSP Żywiec - Sporysz

KURS PODSTAWOWY

Miło nam poinformować, że nasze wyjazdowe szeregi zasilają dwie druhny. Dh Marzena i dh Kasia zdały z wynikiem pozytywnym egzamin na zakończenie kursu podstawowego. Gratulujemy