Aktualności

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu Sporyszu zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

FacebookYouTube

Zapraszamy na nasze media społecznościowe

Poświęcenie Remizy oraz Wozu Bojowego

Za nami niezwykły czas. Ostatnie lata naszej działalności zaowocowały rozbudową naszej remizy oraz pozyskaniem nowego wozu bojowego. W niedzielę 4.06 mieliśmy okazję podziękować mieszkańcom, samorządowcom oraz prezesom spółek, które wsparły nasze dążenia, bez których zarówno rozbudowa jak i walka o nowy samochód nie byłyby możliwe. Już od godzin porannych nasze GCBA stało pod Kościołem parafialnym w Żywcu Sporyszu prezentując się mieszkańcom naszej dzielnicy. Po Mszy Świętej o 11:30 ks proboszcz Adam Hopciaś dokonał poświęcenia pojazdu. Następnie odbyło się poświęcenie remizy, wręczenie podziękowań oraz festyn dla mieszkańców dzielnicy. Uroczystościom przewodniczył burmistrz a zarazem prezes zarządu miejskiego ZOSP RP Antoni Szlagor. Serdecznie dziękujemy za udział zaproszonym gościom, prezesom spółek wspierających zakup pojazdu, samorządowcom z przewodniczącym Rady Miasta Żywiec p. Jarosławem Gowinem, kolegom strażakom  z Ujsół, Oczkowa, Moszczanicy oraz Leśnej z wiceprzewodniczącym zarządu wojewódzkiego dh Grzegorzem Habdasem, przedstawicielowi KPPSP w Żywcu bryg. mgr inż. Pawłowi Górnemu. Szczególnie dziękujemy za pomoc w organizacji festynu kolegom z OSP Ujsoły :-)

Miejski Dzień Strażaka 2023

Dnia 7 maja 2023 roku odbyły się uroczyste obchody miejskiego dnia strażaka w Żywcu. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób z różnych sfer życia miasta, w tym lokalnych władz oraz przedstawicieli służb ratowniczych, samorządowców różnego szczebla oraz przedstawicieli Rządu RP.

Obchody rozpoczęły się od przemówienia burmistrza miasta, który podkreślił wagę pracy strażaków dla społeczności i życzył im wszelkiej pomyślności w ich trudnym i niebezpiecznym zawodzie. Następnie przyszedł czas na wręczenie medali i odznaczeń za długoletnią służbę oraz za szczególne osiągnięcia w pracy strażackiej. Z wielką dumą otrzymali je zasłużeni strażacy, którzy od lat służą społeczeństwu.

Po wręczeniu medali przyszedł czas na ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi druhowie złożyli uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się do pomocy w ratowaniu ludzkiego życia oraz mienia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Ostatnim punktem uroczystości było przekazanie nowych wozów bojowych dla strażaków. Wozami tymi będą mogli skuteczniej i sprawniej działać w sytuacjach zagrożenia, co jest szczególnie ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Cała uroczystość odbyła się w duchu uznania dla trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków oraz ich poświęcenia dla dobra społeczeństwa.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Droga krzyżowa na górę Grojec 2023r.

Tradycją naszej jednostki jest udział w drodze krzyżowej na górę Grojec. Strażacy naszej jednostki w dniach poprzedzających ceremonię sprawdzili bezpieczeństwo i przygotowali trasę. W dniu Drogi Krzyżowej wyruszyliśmy wraz z naszą drużyną MDP i parafianami pod przewodnictwem x Marcina na kolejne stacje.

Powitanie nowego wozu bojowego

Miło nam poinformować, że nasza straż wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Dzięki temu możemy w większym stopniu zapewniać bezpieczeństwo naszemu miastu. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, firmom i osobom, które wsparły nasze starania w pozyskaniu pojazdu. Szczególne podziękowania składamy na ręce Burmistrza Antoniego Szlagora, który od początku w sposób szczególny wspierał nasze dążenia.

Konkurs OTWP - etap gminny i powiatowy

Miło nam poinformaować, że nasza jednostka była w tym roku współorganizatorem etapu gminnego konkursu OTWP. Nasi strażacy przeprowadzili pokaz dla uczestników konkursu. W zmaganiach konkursowych na etapie gminnym liczny udział wzięli członkowie naszej MDP. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zajęła Martynka, która uplasowała się również na 5 miejscu w konkursie powiatowym. W kategorii szkół ponadpodstawowych w etapie gminnym druga była Wiktoria. Wszystkim uczestnikom gratulujemy

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022

W sobotę odbyło się w naszej jednostce Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Przypominamy, że Walne zebranie, jest najwyższą władzą w każdej OSP. i od decyzji podejmowanych w jego trakcie zależy całoroczne funkcjonowanie stowarzyszenia. W trakcie spotkania prezentowane były sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej oraz plan działalności i plan finansowy na rok bieżący.

Decyzją Walnego zebrania udzielono absolutorium obecnemu zarządowi oraz przyjęto do realizacji plan działań i plan finansowy. Dziękujemy za obecność władz miejskich z p. burmistrzem Antoni Szlagor oraz przedstawicielowi Komenda Powiatowa PSP w Żywcu mł. bryg. Zbigniewowi Wiewióra.

Ćwiczenia Łodygowice 2022r.

W dniu 25 lutego 2023r. nasza jednostka brała udział w I Manewrach Ratowniczo - Gaśniczych Łodygowice 2023. Do wykonania były zadania, na podstawie 4 następujących założeń:

1. Zadymienie w budynku: rozwinięcie linii gasniczych, ewakuacja osoby poszkodowanej z wewnątrz, zabezpieczenie kilku butli propan - butan, ewakuacja osoby z balkonu.

2. Wypadek komunikacyjny: kierowca zakleszczony w samochodzie, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, uwolnienie osoby z pojazdu przy użyciu zestawu hydraulicznego combi, udzielenie KPP.

3. Alarm automatycznego systemu wykrywania pożaru: rozwinięcie linii gasniczej, rozpoznanie wewnątrz budynku, udzielenie pomocy osobie, która targnęła się na swoje życie przez powieszenie - resuscytacja krążeniowo - oddechowa, udzielenie pomocy drugiej osobie, która źle się poczuła.

4. Pożar magazynu z częściami samochodowymi: przejęcie kierowania działaniami ratowniczymi (jako jednostka należąca do KSRG), ewakuacja strażaka z ciasnego miejsca wewnątrz, z wymianą butli w jego aparacie ODO, udzielenie KPP drugiej osobie poważnie poszkodowanej podczas działań gaśniczych.

   Udział w manewrach to świetna okazja do sprawdzenia naszych umiejętności, upewnienia się, w czym jesteśmy dobrzy i nad czym musimy jeszcze popracować. Była to ciężka praca, z elementami dobrej zabawy. Choć nie stanęliśmy na podium, jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w tak dobrze zorganizowanym przedsięwzięciu. Dziękujemy OSP Łodygowice, gratulujemy zwycięzcom i wszystkim jednostkom, z którymi mogliśmy konkurować.

Miejski Finał WOŚP 2022r.

3 straże - 1 miasto -1 cel - żywiecki finał WOŚP 🚒🚒🚒💪💪💪💪

OSP Żywiec - Sporysz 

KSRG OSP Żywiec-Oczków 

OSP Żywiec-Moszczanica

Zajęcia MDP

Działania dla przyszłości czyli zbiórki MDP. Integralna część wkładu naszej jednostki w rozwój społeczności lokalnej. Inwestycja sił i środków, która mamy nadzieję będzie procentować w przyszłości

Strażacka wigilia 2022r.

Za nami wspólna strażacka Wigilia. Dziękujemy za obecność druhom i zaproszonym gościom. Wspólny posiłek, łamanie się opłatkiem a w końcu drobne prezenty dla najmłodszych z MDP oraz kolędowanie wraz z zespołem Harmonice.

Kurs podstawowy - nowe strażaczki w OSP Żywiec - Sporysz

KURS PODSTAWOWY

Miło nam poinformować, że nasze wyjazdowe szeregi zasilają dwie druhny. Dh Marzena i dh Kasia zdały z wynikiem pozytywnym egzamin na zakończenie kursu podstawowego. Gratulujemy