Historia

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu-Sporyszu datowane jest na 5 grudnia 1907 roku. Wtedy to działacze Kółka Rolniczego w Sporyszu widząc absolutną potrzebę istnienia takiej jednostki, założyli straż ochotniczą w oparciu o okólniki c.k. Namiestnictwa z 1904 roku. O fakcie tym zostało powiadomione c.k. Starostwo w Żywcu. Pierwszym naczelnikiem został Jan Kubicki, a jego zastępcą Jan Worek.

W 1910 roku straż w Sporyszu działa już samodzielnie w ramach Towarzystwa, chociaż współpraca z Kółkiem Rolniczym funkcjonuje nadal. W 1912 roku prezesem został Adolf Reimschussel, a naczelnikiem Tomasz Hudziec.

W tamtym okresie jednostka prowadziła działalność interwencyjną, uczestnicząc między innymi w gaszeniu pożarów – restauracji Jego c.k. Arcyksięcia Karola Stefana Habsburga „Pod Góralem” czy w Fabryce Śrub.

W 10 rocznicę istnienia straży w Sporyszu rodzina Chałupników ufundowała tutejszym strażakom sztandar, który zachował się do dnia dzisiejszego.

W 1924 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy, którą ukończono w 1935 roku, a co jest godne podkreślenia, w dzieło budowy była zaangażowana cała społeczność Sporysza.

W 1925 roku OSP Sporysz zostaje członkiem Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych w Krakowie na polecenie Prezesa Rady Powiatowej Komisarza Rządu - Starosty dr Skwarczyńskiego. 

Lata powojenne naszej jednostki miały okresy gorszej i lepszej działalności, ale w chwilach zagrożenia strażacy zawsze byli na swoim posterunku. Tak było podczas wielkiej powodzi, która nawiedziła Żywiecczyznę w 1958 roku, jak też przy innych klęskach, kiedy naszym strażakom przyszło się zmagać z żywiołem. 

Najnowsza historia naszej straży rozpoczyna się od pamiętnego zebrania w dniu 19 czerwca 1975 roku. W tym dniu po kilkuletnim zastoju w działalności wybrano nowe władze OSP.

Nowy Zarząd zaczął działać bardzo energicznie i już w następnym roku straż w Sporyszu otrzymała nowy samochód pożarniczy Star 660 oraz niezbędny sprzęt, co pozwoliło na podejmowanie działań ratowniczo-gaśniczych, których w tym okresie było bardzo dużo. Warto tu wspomnieć o tragicznym wypadku drogowym w Wilczym Jarze w listopadzie 1978 roku czy o wielkim pożarze lasu w Straconce w październiku 1979 roku.

W roku 1984 rozpoczyna się remont i rozbudowa remizy, która trwa do 1989 roku. W tym czasie następuje krótkotrwała przerwa w działalności, ale już w 1990 roku straż odżywa na nowo.

W 1991 roku przy wydatnej pomocy Urzędu Miejskiego w Żywcu straż otrzymuje samochód GBM marki Star.

W 1998 roku nasza straż otrzymuje drugi samochód, który został przekazany przez komendę Wojewódzką Policji w Bielsku-Białej. Był to samochód marki Żuk.

W 2000 roku OSP w Sporyszu została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.