Jak wstąpić do OSP

W dobie tak szybkich zmian technologiczno – społecznych Straż Pożarna jest jedną z niewielu instytucji, które w sposób bardzo świadomy i sprawny dostosowały się do bardzo dynamicznie zmieniającego się społeczeństwa, dzięki temu cieszy się tak wielkim zaufaniem społecznym.

Współpraca strażaków z zawodowych Jednostek Ratowniczo Gaśniczych ze strażakami ochotnikami z Ochotniczych Straży Pożarnych od kilkunastu już lat przebiega na poziomie partnerskich działań. Dzięki szeregowi szkoleń, oraz inwestycją poszczególnych samorządów normą stało się, że strażak ochotnik jest osobą bardzo dobrze wyszkoloną w działaniach ratowniczo gaśniczych, pracującą na sprzęcie wysokiej klasy.

Czego można się nauczyć?

Obok wspomnianych kompetencji technicznych z dziedziny przeciwdziałania wszelkiego typu pożarom, powodziom, zdarzeniom masowym, można nauczyć się profesjonalnej obsługi sprzętu ratowniczo gaśniczego, działania w grupie, nabyć praktykę w dziedzinie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Co równie ważne osoba działająca w Ochotniczej Straży Pożarnej uczy się oceny sytuacji trudnej, działania pod presją, wykonywania poleceń przełożonych, pracy społecznej, poświecenia, honorowego postępowania.

W jakim wieku można wstąpić do Ochotniczej straży Pożarnej?

Niemal w dowolnym. Aby czynnie działać w jednostce OSP w akcjach ratowniczo gaśniczych należy mieć ukończone 18 lat, ważne badania lekarskie oraz ukończony kurs I stopnia umożliwiający udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Dzieci do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych można zapisywać zależnie od statutu lokalnej OSP (często jest to 11 rok życia).

Czy warto zapisać dziecko do MDP?

Żyjemy w świecie, w którym atakowane są podstawowe wartości. Autorytetem dla młodego człowieka często jest aktor lub muzyk, którego wartości moralne są często bardzo relatywne. MDP uczy dzieci wyzbycia się postawy „co z tego będę miał”, uczy działań prospołecznych, rozwija umiejętności pracy w grupie, pozytywnego spędzania czasu wolnego, rozwija sprawność fizyczną, buduje odpowiednią postawę moralną oraz kształtuje charakter.

Czy są jakieś wydatki?

Za udział w zajęciach MDP się nie płaci. Druhowie OSP jako członkowie stowarzyszenia płacą składkę (zazwyczaj jest to około 10zł - 20 zł na rok) uiszczaną podczas corocznego Walnego Zebrania. Wszelkie kursy oraz sprzęt i umundurowanie są bezpłatne.

Czas wolny

Obok działań ratowniczo gaśniczych członkowie straży często spotykają się prywatnie, organizowane są wycieczki, zawody, obozy i szkolenia. Często ochotnicy pomagają przy różnych wydarzeniach w swoich gminach i parafiach.

Jeżeli jeszcze się zastanawiasz, zwróć uwagę ile wokół Ciebie jest rzeczy przy których pomaga OSP, kiedy rozlega się dźwięk syreny możesz być spokojny, że grupa ludzi biegnie właśnie do remizy by nieść ratunek osobom dotkniętym jakimś nieszczęściem. Ale ochotnicy nie spadają z nieba, może powinieneś Ty lub twoje dziecko do nich dołączyć? Co się stanie jeżeli pewnego dnia na dźwięk syreny nie przybiegnie nikt a zagrożenie dotknie kogoś z twoich bliskich?

Jak wstąpić do naszej jednostki - krok po kroku

  1. skontaktować się z jednostką (zapytać znajomego strażaka, zadzwonić na nr podany na stronie, napisać maila lub wiadomość na portalu społecznościowym - umówić się na spotkanie

  2. spotkać się z prezesem (dh Karol Krzak) lub naczelnikiem (dh Mariusz Frukacz)

  3. przyjść na piątkowe spotkanie na godz. 17:00 poznać ekipę

  4. Jeżeli zdrowie pozwala - po okresie wstępnym osoba chętna zostanie skierowana na szkolenie pożarnicze (bezpłatne) po szkoleniu (ukończone 18 lat, ważne badania lekarskie sfinansowane przez straż) można brać udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. W straży również mile widziane są osoby, które nie biorą udziału w zdarzeniach - mogą one prowadzić szkolenia, zajęcia dla MDP, pracować podczas festynów, pokazów i innych działań stowarzyszenia.