Zdarzenie drogowe

Zabezpiecz miejsce zdarzenia:


- zaparkuj swój pojazd tak, aby osłonić miejsce wypadku i zabezpieczyć przed najechaniem przez inne pojazdy,


- nałóż kamizelkę odblaskową,


- włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt (y) ostrzegawczy (e) – własny i z pojazdów uczestniczących w wypadku; w miarę możliwości zabezpiecz miejsce wypadku z obu stron najazdu,


· Oceń liczbę rannych i ich obrażenia


(będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. ilość karetek pogotowia ratunkowego),· Oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym


(będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. czy zachodzi konieczność skierowania na miejsce wypadku pojazdu ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej),


· Wezwij służby ratownicze


- wystarczy połączenie telefoniczne z jednym z podanych numerów alarmowych: 112, 997,998,999;


Twój komunikat winien zawierać następujące informacje: dane zgłaszającego i numer telefonu kontaktowego, miejsce zdarzenia – możliwa trasa dojazdu, liczba rannych i obrażenia, potrzeby dot. środków technicznych, itp.


- jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,


· Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym


Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi :


- zachowaj szczególną ostrożność,


- spróbuj zatrzymać inne pojazdy – zapewnij sobie pomoc


- weź ze swojego pojazdu gaśnicę,


- weź ze swojego pojazdu apteczkę,


- weź ze swojego pojazdu narzędzia, którymi będziesz mógł zbić szybę lub pomogą Ci w dotarciu do uwięzionych we wrakach ofiar,


- weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)


- oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,


- sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,


Jak zachować się uczestnicząc w zdarzeniu drogowym ?