Gaśnice

Co to jest gaśnica i do czego ją używać ?

Gaśnica to jedno z najprostszych urządzeń gaśniczych, które obsłużyć może praktycznie każdy. Gaśnica ma kolor czerwony, co wyróżnia ją od otoczenia

i pozwala na szybkie jej zlokalizowanie i użycie.

Kiedy używać gaśnicy ?

Gaśnica ze względu na małą ilość środka gaśniczego, który jest w niej umieszczony, może być użyta tylko w początkowym stadium rozwoju pożaru, czyli tuż po jego rozpoczęciu. Tylko wtedy masz szansę ugasić ogień. Można zatem gaśnicę uznać za rodzaj „pierwszej pomocy”. Używając przenośni, można powiedzieć, że „nie przeprowadzimy nią operacji ale opatrzymy małe zadrapanie”.

Jaki typ gaśnicy zastosować ?

W dziedzinie gaśnic tak, jak w życiu nie ma „złotego środka”. Nie ma uniwersalnej gaśnicy do wszystkich typów pożarów. Wprowadzono podział na grupy pożarów w zależności od spalanego materiału i tak:

●materiały grupy A – materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli – tj. np.: wyposażenie pomieszczeń itp.

●materiały grupy B – ciecze i materiały topiące się tj. np.: benzyna, ropa, alkohole itp.

●materiały grupy C – gazy palne – tj. np.: propan-butan, metan, gaz ziemny itp.

●materiały grupy D – metali – tj. aluminium, magnez itp.

●materiały grupy F – tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

Informacje do jakiego typu pożarów przeznaczona jest nasza gaśnica znajdziemy na naklejce znajdującej się na niej.

Kontrola sprawności

Gaśnice powinny być poddawane badaniom sprawności co najmniej raz w roku lub według wskazań producenta. Nie oznacza to, że można użyć gaśnicy tylko „na chwilkę” i sprawdzić czy działa. Po takiej próbie trzeba kupić już nową gaśnicę lub poddać ją naprawie i konserwacji. Badaniem gaśnic zajmują się odpowiednie zakłady testujące Twoją gaśnice, w zależności od jej typu i czasu użytkowania.